تهیه ی کتاب ها

کتاب های انتشارات تمهید را می توانید از راه های زیر به دست آورید:

1- مراجعه به آدرس: قم - پاساژ قدس - انتشارات ذوی القربی

2- تماس تلفنی با شماره: 37744663-025 و 09121517748 (انتشارات ذوی القربی)